Polatouche
32 x 43 cm / 13″ x 17″, 2007
Image 5/15

© Anne Ashton 2011-2019